INSTITUTE AICTE ID 1-6782231

M.Tech.(VLSI Design) Batch 2017-2019 (AICTE ids of GATE Scholar only)

AICTE ID

Title

First Name

Middle Name

Last Name

1-3520002698

Mr.

Naveen

Kumar

Dubey

1-3520002757

Miss

Mehul

 

.

1-3520002853

Mr.

Vinay

 

Goyal

1-3520002859

Mr.

Abhishek

 

Gupta

1-3520002915

Mr.

Vivek

Kumar

Mishra

1-3520002971

Miss

Sanskriti

 

Gupta

1-3520002977

Mr.

Liladhar

 

.

M.Tech.(VLSI Design) Batch 2016-2018 (AICTE ids of GATE Scholar only)

S.No.

AICTE Ids

NAME

BRANCH

1

1-3153879603

Ms.

HEENA

.

.

VLSI DESIGN

2

1-3153879606

Mr.

SATENDRA

.

KUMAR

VLSI DESIGN

3

1-3153879609

Mr.

MOHIT

.

YADAV

VLSI DESIGN

4

1-3153879612

Mr.

VISHANT

.

MALIK

VLSI DESIGN

5

1-3153946061

Mr.

YOGENDER

 

YADAV

VLSI DESIGN

6

1-3153946066

Ms.

Himanshi

 

Aggarwal

VLSI DESIGNM.Tech.(VLSI Design) Batch 2015-2017 (AICTE ids of GATE Scholar only)

S.No.

AICTE Student Id

Title

First Name

Middle Name

Last Name

1

1-2717578737

Miss

ALKA

.

.

2

1-2717578740

Miss

SUMEDHA

.

SINGH

3

1-2717578743

Miss

PRERNA

.

CHAUHAN

4

1-2717578746

Miss

POOJA

.

.

5

1-2717556801

Mr.

LALIT

.

KUMAR

6

1-2717578750

Mr.

RAM

.

LAL

7

1-2717578753

Mr.

MOHIT

KUMAR

ANTIL

8

1-2717578756

Mr.

VIPIN

.

KUMAR

9

1-2717578759

Mr.

MOHIT

.

SAINI

10

1-2717578762

Mr.

HARKESH

.

JANGU

11

1-2717578765

Mr.

ABHISHAK

.

BHARDWAJ

12

1-2717556805

Mr.

GIRDHAR

.

GOPAL

13

1-2717578769

Mr.

ISTAK

.

.

 

 

 M.Tech.(VLSI Design) Batch 2014-2016  (AICTE ids of GATE Scholar only)

S.No.

AICTE Student ID

First Name

Last Name

1

1-2322695711

Anil

Kumar

2

1-2322695715

Anjali

Chawla

3

1-2322695718

Bhawna

.

4

1-2322695721

Deepika

Sharma

5

1-2322695724

Garima

Jain

6

1-2322695727

Kritesh

Kashyap

7

1-2322695730

Latika

Gulihar

8

1-2322695733

Nidhi

.

9

1-2322695736

Pooja

Rathi

10

1-2322695739

Prabhat

Kumar

11

1-2322695742

Rahul

Pal

12

1-2322695745

Renu

.

13

1-2322695748

Sanjeet

Dahiya

14

1-2322695751

Saurabh

Malik

15

1-2322695754

Sikander

.

16

1-2322695757

Yadav Nidhi Ratiram

.

17

1-2322695760

Yogita

Dahiya

 

 M.Tech.(VLSI Design) Batch 2013-2015  (AICTE ids of GATE Scholar only)

S.No.

Student Id

Name

1

1-1890642767

KRISHAN

KUMAR

2

1-1890642822

ROHIT

KUMAR

3

1-1890642827

MEENU

GARG

4

1-1890642884

ANKUR

KADIAN

5

1-1890642888

NAVEEN

SIGROHA

6

1-1890642913

ROHIT

ROHILLA

7

1-1890642918

GOVINDAM

SHARMA

8

1-1890642978

SACHIN

KUMAR

9

1-1890643042

RESHAM

SINGH

10

1-1890643050

DIKSHA

GARG

11

1-1890643094

SHILPA

GOYAL

12

1-1890643098

SHIKHAR

GUPTA

13

1-1890643132

NIKHIL

ARORA

14

1-1890643137

ANU

TONK

15

1-1890643191

KAMAL

.